03062011090

 

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus (25op), 18.10.2019–16.3.2020

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus yhdistää voimavarakeskeiset menetelmät ja tietoisuustaidot kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä ja toimintatapoja vuorovaikutussuhteisiin.

Oman kehittymisen lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja ohjata yksilöille ja ryhmille räätälöityjä harjoitusohjelmia. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja keskustelua, sekä teoria- ja tutkimustietoon perehtymistä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/voimavarakeskeinen-mindfulness-ohjaaja-25-op-3/

 

Mindfulness ja akvarellimaalaus -kurssi

Järjestämme yhdessä taiteilija Pekka Homasen kanssa kursseja, joissa yhdistetään meditatiivista työskentelyä ja luovaa toimintaa akvarellimaalauksen muodossa. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat yksinkertaisiin meditatiivisiin harjoituksiin, jotka auttavat lisäämään läsnäoloa ja tietoisuutta käsillä olevasta hetkestä. Lisäksi kurssilla opetellaan akvarellimaalauksen tekniikkaa. Meditaatio ja akvarellimaalaus muodostavat kurssilla kokonaisuuden, jossa molemmat elementit tukevat toisiaan. Osallistujat oppivat lisäämään kehotietoisuuttaan ja läsnäolon taitojaan luovan toiminnan keskellä, jossa matka on päämäärää tärkeämpi. Kurssin tavoitteena on oppia keinoja rentoutumiseen, keskittymiseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen.

Sisältö

  • Mitä mindfulness tarkoittaa, miten meditatiivinen työskentely voi tukea keskittymiskykyä, rentoutumista ja yleistä hyvinvointia?
  • Erilaisia mindfulness-harjoituksia istuen, seisten ja liikkeessä
  • Akvarellimaalauksen perusteet (sisältäen myös sommittelua ja värioppia)

Työskentelyssä meditaatioharjoitukset ja akvarellimaalaus vuorottelevat niin, että meditaation avulla kehitetään kyvykkyyttä päästä irti valmiista käsitteistä ja konsepteista, jolloin akvarellimaalausta voidaan lähestyä ennakkoluulottomasti ja läsnäolevasti, ilman lopputulokseen keskittymistä. Akvarellimaalaus puolestaan antaa välineen harjoitella meditatiivisen tilan löytämistä yksinkertaisen toiminnan keskellä, niin että tällainen kyvykkyys voi lisääntyä myös arjessa ja työelämässä.

Kysy tarjousta kurssista työyhteisölle tai vaikka kaveriporukalle!

Opettaja: Ari-Pekka Skarp, psykologi, teollisen johtamisen insinööri, opettaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja

Tagit: Mindfulness, meditaatio, tietoisuustaidot, tarkkaavuus, funktionaalinen kehotietoisuus, psykofyysinen terapia, qigong, jooga, tunteidensäätely, flow, positiivinen psykologia, minämyötätunto, psykologiset perustarpeet, refleksiivisyys, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys, voimavarakeskeisyys, dialogisuus, kompleksisuus, neuropsykologia, neuroplastisuus, aivotutkimus, hengitys