Mielen laboratorio – Tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus

Mitä mieli ja tietoisuus ovat? Miten tietoisuutta voi itsenäisesti tutkia? Miten mindfulness ja tietoisuustaidot eroavat toisistaan? Mitä tekemistä fraktaalikuvioilla ja kaaosteorialla on tietoisuustaitojen kanssa? Entäpä Jungin analyyttisellä psykologialla ja koirien laumakäyttäytymisellä? Miten tietoisuutta voi kehittää ja tutkia bussipysäkillä tai työpaikan kahvihuoneessa?

Haluatko tietää lisää näistä aiheista ja saada itsellesi käytännöllisiä ja konkreettisia harjoituksia oman mielen kehittämiseen? Olen kirjoittanut näistä aiheista kirjan Mielen laboratorio – Tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus. Basam Books julkaisee kirjan keväällä 2019. Stay tuned!


 

G. H. Mead: Mieli ja minä – Mielen dialoginen rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

George Herbert Mead on hyvin tunnettu teoreetikko etenkin sosiaalipsykologian ja sosiologian alueella. Häntä pidetään John Deweyn kanssa yhtenä Amerikan pragmatismin perustajista ja symbolisen interaktionismin (Herbert Blumerin antama nimitys Meadin työlle) pääasiallisena inspiroijana. Meadin teoriaa on kutsuttu myös sosiaaliseksi behaviorismiksi. Hänen työnsä ovat inspiroineet muun muassa sosiologi Ervin Goffmania, joka jalosti omaa näyttämömetaforaansa perustuvaa teoriaa juuri Meadin symbolista vuorovaikutusta käsitelleiden teorioiden pohjalta. Myös Jürgen Habermas on käyttänyt Meadin teorioita omassa kommunikatiivisen toiminnan teoriassaan. Tässä kirjassa on esitetty Meadin sosiaaliseksi behaviorismiksi nimitetyn teorian keskeiset käsitteet ja idea pähkinänkuoressa. Kirjan lukija ymmärtää miten Mead esitti mielen, itsen, minuuden ja yhteiskunnan syntymisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Meadin teoriaa on selvennetty esimerkkien kautta niin, että lukija saa hyvän käsityksen Meadin ajatuksista suhteellisen helposti. Tämä kirja on siis erinomainen johdatus Meadin ajatteluun, joka voi inspiroida tutustumaan Meadin teorioihin laajemminkin.

 

Advertisement